نماز ,رقاص

گوش کن دنیا اگر نماز می خوانی گوش کن دنیا اگر می رقصی حق نداری در حال نماز خواندن به خودت بگویی ان دختر رقاص خدا را نمی داند و خدا را نمی فهمد اگر می رقصی با ز هم حق نداری بگویی اویی که نماز می خواند رکوع و سجودش از سر عادت و ریاست نمی دانم شاید نه ان عابد جای رقاص می رقصد و می اندیشد و نه رقاص جای عابد نماز می خواند و می اندیشد ای کاش باران  بودیم و مانند باران بودیم مهربانانانه نگاهمان و خنده مان به هم می بارید فرقی نداشت من که بودم یک نماز خوان یا یک رقاص   با من یک دل و صمیمی بودند
دوستان لطفا به   اهنگ زیر گوش جان بسپارید

 

 

 

منبع اصلی مطلب : تراوشات خطرناک
برچسب ها : نماز ,رقاص
اشتراک گذاری: این صفحه را به اشتراک بگذارید

سبد بلاگ : //باران که شدی //